Lärorikt integrationsprojekt i Sunne

2018-11-14

Utgångspunkten för projektet Connecting people i Sunne har varit att se de människor som kommer till Sunne och Sverige som en resurs med syfte att få kortare tider/färre insatser i etableringsfasen. På slutkonferensen presenteras en ny integrationsmodell.

Slututvärderingen av projektet visar att 97 procent av de asylsökande deltagarna tycker att aktiviteterna varit bra. Majoriteten anser att de har fått ökad förståelse för hur det fungerar i Sverige när det gäller: 

...info om Sunne/Värmland, 77 %
...att studera eller få ett jobb, 73 %
...det svenska samlivet, 67 %
...allemansrätten, 62 %
...att starta företag, 38 %

Deltagarna tycker att de lärt sig mycket om svensk kultur, om språket, arbetsmarknaden och generellt om hur det fungerar i samhället. Kommentar från en deltagare:
”Sunne, här behövde vi inte tänka på att ta kontakt, utan Connecting People tog kontakt med oss. Vi kunde vända oss till kontoret när som helst. Personligen fick jag alltid hjälp snabbt. Fick allt av projektet, utan det skulle jag inte ha fått det jobb jag fått”.

– Kunskapen hos projektpersonalen om hur det faktiskt är att vara asylsökande mixat med djup lokalkännedom har skapat förutsättningar för ett lyckat projekt. Våra höga förväntningar har överträffats, säger Kristina Lundberg, näringslivsutvecklare i Sunne kommun.

Connecting People avslutas nu med en konferens på Selma spa i Sunne, 26 november, där slututvärderingen och en ny integrationsmodell presenteras. Den har mejslats fram i samverkan mellan nyanlända, Sunne kommun, näringslivet i Sunne, Arbetsförmedlingen med flera, med syfte att ta tillvara de kompetenser som nyanlända har med sig.

– Det har varit fantastiskt roligt och lärorikt att träffa alla dessa engagerade människor. Vi har mötts av sådan tacksamhet. Jag blir rörd när jag tänker på den resa vi gjort tillsammans i projektet, säger Marielle Magnusson, projektkoordinator i Connecting People.

När modellen följs bidrar den till att öka de asylsökandes självförtroende, positivitet och delaktighet i det svenska samhället. Det visar erfarenheterna från Connecting People. Modellen kan användas lokalt, regionalt, nationellt och transnationellt samt generellt vid integrationsarbete.

Projektet har finansierats till 75 % av Asyl-, Migrations- och integrationsfonden och pågår 1 augusti 2016–31 december 2018. Det startades som en följd av flyktingvågen.


Kontakt

Marielle Magnusson
Projektkoordinator, Företagscoach
E-post: marielle.magnusson@sunne.se
Tel: 0565-155 08, 072-207 90 92
Besök: Storgatan 39, Bibliotekshuset
Adress: 36. Näringslivsenheten, 686 80 Sunne