Lärlingsutbildning i samarbete med industrin i Sunne, start i höst

2018-07-26

I höst startar Sunne Lärcenter i samarbete med Rottneros Bruk och Rottneros Packaging en lärlingsutbildning inom industri i Sunne. Utbildningen består av ca 30% teoretisk utbildning och 70% arbetsplatsförlagd praktik. Sista ansökningsdag är 28 augusti.

Lärlingsutbildningen genomförs av vuxenutbildningen i Sunne kommun och omfattar 800 gymnasiepoäng under 40 veckor och läses på heltid. Kursstart 10 september 2018.

Lärlingsutbildningen är en regional yrkesutbildning inom den kommunala vuxenutbildningen och berättigar till studiemedel från CSN. Utbildningen består av ca 30% teoretisk utbildning och ca 70% arbetsplatsförlagd praktik. Praktiken förläggs hos praktikföretaget och kan vara såväl skiftgång som dagtid.

Syftet med lärlingsutbildningen är att kunna erbjuda en långsiktig och hållbar kompetensförsörjning för industriföretagen i Sunne.

Ansökan görs via Sunne Lärcenter och ansökningsblankett finns på www.sunne.se/larcenter.
Till ansökan ska betyg, personbevis samt ett personligt brev bifogas. Utbildningen har 5 platser
Sista ansökningsdag är 28 augusti. Kursstart 10 september.

Kontakt

Åke Svensson
Rektor Vuxenutbildningen
E-post: ake.svensson@sunne.se
Tel: 0565-17935, 073-069 78 75
Besök: Ideum, Svetsarevägen 3 (Södra entrén)
Adress: 130.Lärcenter, 686 80 Sunne