Landshövding Georg Andrén fick smakprov av Sunne

2020-03-09

Landshövding Georg Andrén besökte Sunne 6 mars 2020. Han fick smakprov genom besök hos representanter för Sunnes fyra största branscher: bygg och verkstad, grafiska branschen, besöksnäringen och jord/skog.

Fokus för landshövdingens besök låg på näringsliv, arbetsliv och samtal om hur vi tillsammans kan bidra till sysselsättning, tillväxt och utveckling i länet.

Representanter för Sunnes största brancher fick besök

  • Häggmarks byggmodul  där besöket handlade om träbyggnad, industri, bostadsbyggande och lokala satsningar (Benny Olsson, Jan Olsson)
  • Brobygrafiska med presentation av Sunne kommun och näringslivet, Climate Arena, utbildning och grafiska branschen (Per Branzén, Kristina Lundberg)
  • Västanå teater - kultur och besöksnäring i Sunne (Leif Stinnerbom, Inger Hallström Stinnerbom)
  • Kulinarika - presentation av restaurang/koncept och framtid i Västra Ämtervik, lantbruk, förnyelse, matkultur (Bibbi och Anders Kringlund)

Kommunstyrelsens ordförande, Gunilla Ingemyr, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Tobias Eriksson och kultur- och näringslivschefen Kristina Lundberg gav landshövdingen inblick i Sunnes näringsliv i stort och det arbete med utveckling av platsen och kommunen Sunne som pågår.

Landshövdingen imponerades över det han fick se och höra.

- Sunne har många intressanta företag i olika branscher och är förknippat med mycket positivt. Jag vill bidra till att det skapas ännu bättre förutsättningar för både företag och kommuner i länet och ska begära ett möte med näringsminister Ibrahim Baylan för att beskriva och synliggöra de behov som finns, säger landshövding Georg Andrén.

Porten in till Västanå teater nya scen i Berättarladan, Rottneros