Lämna synpunkter på före detta Stora torgets detaljplan

2018-07-04

Fram till 12 augusti kan du lämna synpunkter på förslaget till detaljplan på före detta Stora torget-området i Sunne.

Sunne kommun har tagit fram detaljplaneförslaget på före detta Stora Torget-området i syfte att möjliggöra handel, andra centrumverksamheter och bostäder.

Planen möjliggör en byggnad på cirka 2000 kvadratmeter i 3+1 våningar. Planförslaget bedöms förenligt med den fördjupade översiksplanen för Sunne tätort 2009.

Fram till 12 augusti har du möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget.

Planhandlingarna finns här på Sunne kommuns webbplats - klicka på länken i högermarginalen - och är även tillgängliga 3 juli–12 augusti i följande lokaler:

- Kommunhuset, Kvarngatan 4, Sunne,
mån-tors 07.30-12 och 13-16, fred 07.30-12 och 13-15

- Biblioteket, Sunne, mån - ons 10.00 - 18.00, tors 10.00-19.00, fre 10.00-18.00 och lör 10.00-14.00

Lämna dina skriftliga synpunkter senast 12 augusti 2018 till
Sunne kommun
1. Kommunkansli
686 80 Sunne 

eller via e-post 

Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen.


Kontakt

Johanna Bergsman
Enhetschef, plan och projektenheten
E-post: johanna.m.bergsman@sunne.se
Tel: 0565-161 98, 073-280 71 82
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Plan och projekt, 686 80 Sunne