Lämna synpunkter på detaljplan för Sundsvik 10:10

2021-11-02

Sunne kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för parkeringsplats och infart till fastigheten Sundsvik 10:10. Detaljplanen finns nu ute för samråd. Välkommen att lämna synpunkter senast 22 november.