Lämna anbud på att hyra delar av Sundsbergs gård

2019-12-05

Sunne kommun hyr ut delar av Sundsbergs gård med start våren 2020. Fram till den 7 januari 2020 kan du som är intresserad lämna anbud.

Har du en idé eller är du verksam i en bransch som passar in i en gårdsmiljö från 1700-talet?

Nu finns möjlighet att hyra delar av en av Sunnes mest välbevarade äldre gårdar, Sundsbergs gård, i centrala Sunne.