Kvarngatan rustas upp

2018-08-14

Sunne kommun renoverar Kvarngatan 20 augusti till 30 november 2018. Under renoveringen stängs Kvarngatan av för fordonstrafik. Du som går tar dig fram till butiker och bostäder.

Kvarngatan ska göras vackrare och mer tillgänglig. Från 20 augusti till 30 november river NCC bort trött och ojämn asfalt på Kvarngatan. Istället ska trottoaren bestå av markplattor, en trädallé ska planteras, ny gatubelysning, flertal ramper, övergångsställen och cykelväg ska anläggas. Vägen får ny asfalt och tydligt utmålade parkeringsplatser.

Alla korsningar får riktiga övergångsställen med taktila stolpar och plattor som underlättar för synskadade. Flera entréer får ramper.

På korsande Badhusgatan görs parkeringsplatser på båda sidorna av gatan, vilket kompenserar för de cirka 8 parkeringsplatser som försvinner längs med Kvarngatan. På så vis får vi plats med allt det fina.

Under renoveringen behöver Kvarngatan stängas av för fordonstrafik. Du som går tar dig fram till butiker och bostäder. När renoveringen är klar flyter trafiken på som vanligt med bilar på vägen och gående på trottoaren.

Till parkeringen framför kommunhuset görs en tillfällig infart från Järnvägsgatan.

Bakgrunden till renoveringen är en handelsutredning vilken pekar ut Kvarngatan som ett viktigt handelsstråk i Sunne. Gatan har samtidigt ett stort renoveringsbehov.

Under 2017 har det tagits fram ritningar och det har skett flera möten med berörda parter över vad som kan och inte kan fungera. Under våren 2018 vann NCC's anbud upphandlingen att utföra renoveringen.

Kontakt

Mikael Persson
Samhällsplanerare
E-post: mikael.p.persson@sunne.se
Tel: 0565-161 93
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Plan och projekt, 686 80 Sunne