Kvarlämnade matrester kan sprida dödlig djursjukdom

2018-06-15

Afrikansk svinpest är dödlig för grisar och vildsvin, men är inte farlig för människor. Däremot kan människor sprida smittan, via mat. Ta vara på dina matrester, en kvarlämnad korvmacka kan i värsta fall orsaka ett enormt lidande för vildsvin och grisar.

Inte farlig för människor, men dödlig för grisar

Lämna inte matrester i markerna efter en picnic eller på en rastplats!

Den smittsamma och dödliga grissjukdomen afrikansk svinpest är ett mycket stort hot mot svenska grisar och vildsvin. Viruset som ger afrikansk svinpest kan finnas i charkvaror. Därför vädjar nu svenska myndigheter till allmänheten att vara noggranna med att aldrig lämna eller slänga matrester så att vildsvin eller grisar kan komma åt av dem.

Sjukdomen sprids via mat, med människor

Alla typer av charkvaror med griskött som inte upphettats tillräckligt under tillverkningen kan bära på virus. Exempel på sådana produkter är kallrökta korvar och torkad skinka.

- En kvarlämnad korvmacka kan i värsta fall orsaka inte bara ett enormt lidande för vildsvin och grisar, utan också slå hårt mot svensk ekonomi. Därför vädjar vi nu till allmänheten att vara noggranna med att aldrig lämna eller slänga matrester innehållande charkvaror så att vildsvin eller grisar kan komma åt dem. Exempel på charkvaror är rökt korv och skinka, säger Maria Cedersmyg.

– Om afrikansk svinpest sprids till svenska tamgrisar eller etableras hos vildsvinen skulle det ge stora konsekvenser för svensk livsmedelsexport i allmänhet och svensk grisnäring i synnerhet. Ett positivt fall skulle nämligen kunna begränsa vår export starkt. Ett hårt slag mot Sverige i stort med andra ord, berättar Maria Cedersmyg, handläggare på Jordbruksverket.

Smittade länder

Smittade länder är: Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ungern, Rumänien, Tjeckien, Ryssland, Moldavien, Ukraina, Vitryssland.

Störst risk att ta med afrikansk svinpest till Sverige från andra länder är det för den som till exempel ska bila i Europa eller Ryssland i sommar.
Då är det särskilt viktigt att inte lämna matrester så att vildsvin eller grisar kan komma åt att äta av dem.

Kontakt

Maria Röjder
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
E-post: maria.rojder@sunne.se
Tel: 0565-162 96
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 12. Miljö- och byggenheten, 686 80 Sunne