Omhändertagande av fordon

2018-10-24

Kungörelse som gäller omhändertagande av fordon BCU 672 av märket Skoda Fabia.

Fordonet är flyttat och placerat inom låst inhägnat område.
Ägaren äger rätt att lösa ut fordonet inom tre månader mot en
ersättning motsvarade de kostnader flyttningen inneburit.
Har inte detta skett kommer fordonet att övergå i Sunne kommuns
ägo 190120.Kontakt

Anders Bergström
Enhetschef, trafik och park
E-post: anders.bergstrom@sunne.se
Tel: 0565-162 04, 070-320 42 62
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Trafik och park, 686 80 Sunne