Kungörelse regionfullmäktige

2018-11-26

Kungörelse av regionfullmäktiges sammanträden den 30 november 2018.

Nu finns kallelse/kungörelse till regionfullmäktiges sammanträde den 30 november 2018. Handlingar finns under Rgion Värmlands webbplats. Se under rubriken Länkar