Ny kultur- och näringslivschef tillträder i mitten av november

2020-10-23 Per Branzén, börjar som kultur- och näringslivschef 16 november.

Det blir Per Branzén som efter tjänsten som verksamhetsansvarig på yrkeshögskolan Brobygrafiska den 16 november kommer att börja som ny kultur- och näringslivschef. "Det handlar först om att kartlägga", säger Per Branzén.

Den vakanta posten uppstod efter att Kristina Lundberg tagit rollen som kommunstyrelsens ordförande i början av september. Vikariatet kommer Per Branzén starta med att boka in möten för att få en bra överblick över sina ansvarsområden. Näringslivet i Sunne är det han kan bäst så långt, med den erfarenhet han har i sitt nuvarande jobb. Men kulturintresset har alltid funnits med honom.

– Jag har med mig många bra kulturupplevelser. Som familjeupplevelse när det kommer till kultur, så hade exempelvis pappa en vernissage på midsommardagen i Krokbäcken varje år. Jag är född med kulturen runt mig.

– Och om vi ska nämna en musikhändelse så är en av mina första konsertupplevelser från 1981 då jag var på ”Tavlor på en utställning” med Modest Musorgskij, säger Per Branzén.

Till tidningen Fryksdalsbygden har han tidigare sagt att han lämnar ett Brobygrafiska som går bra. Det är en attraktiv yrkeshögskola och ekonomin är bra. ”Det är inte bara min förtjänst, vi har varit ett väldigt bra team, men det känns bra att verksamheten är på topp”.

Nu blir det först och främst till att fylla kalendern med möten. Per har redan varit i kontakt med de kreativa näringarna i form av exempelvis Alma Löv och Västanå teater. Per Branzén ska också träffa bland andra näringslivsrådet.

– Jag tycker det är bra att få deras syn för att sen få en bild av hur vi sedan går vidare. Men jag ska boka upp möten inom kulturen också. Sedan är kulturskolan en viktig del också. Och förstås även biblioteket, säger Per Branzén.