Kristina Lundberg (C) nytt kommunalråd i Sunne

2020-09-08 Kristina Lundberg är nytt kommunalråd i Sunne

Sunnes nya kommunalråd Kristina Lundberg (C) flyttade in på kontoret i kommunhuset i eftermiddags. Första dagen på nya jobbet startade med budgetdialog.

Kristina har tagit tjänstledigt från jobbet som kultur- och näringslivschef i Sunne och tar sig nu an det politiska uppdraget som kommunstyrelsens ordförande. Hon valdes av kommunfullmäktige igår kväll, 7 september 2020.

 Jag drivs av att jobba med utveckling och politiken det yttersta verktyget för att kunna åstadkomma förändring och utveckling. Jag är tacksam och glad över att ha fått förtroendet att bli kommunstyrelsens ordförande i Sunne. Vi är mitt uppe i budgetarbetet som kommer att kräva mycket av oss, säger Kristina Lundberg.

Kristina har sedan många år jobbat med företagande.

 Att vi har företag som går bra och erbjuder arbetstillfällen är en förutsättning för att kommunen ska ha en god ekonomi och kunna erbjuda bra service. Landsbygden och all utveckling som sker där är också mycket viktigt för mig och Centerpartiet att jobba för.

Kristina ser fram emot det fortsätta samarbetet med Socialdemokraterna.

 Det är viktigt att vi fortsätter samverka i samma anda. Sunne behöver stabilitet och långsiktig politik. Sunneborna ska veta vad man kan förvänta sig och vad man får.

Hon tycker att Sunne har goda förutsättningar och utvecklingen är på god väg med byggnationer och nyetableringar.

 Jag hoppas på nya industriområden och på att Climate arena blir verklighet och skapar utveckling. Vi har en förändrad besöksnäring som vi på grund av corona, inte riktigt vet vad som händer med. Sunne behöver fler ben att stå på.

Kristina vill också jobba för en jämlik skola för alla och trygg plats för dem som väljer att bo i Sunne – oavsett ålder och behov.

 Sunne ska vara en trygg plats för alla. Du ska få den hjälp du behöver.

Hon ser också behovet av att jobba mer med digitalisering för att klara välfärden framåt.

 Jag ser verkligen fram emot att få jobba i den nya rollen. Tillsammans kan vi få mycket bra saker att hända i Sunne!