Krisberedskapsveckan 2019

2019-05-06

Under vecka 19, 6-12 maj, hålls Krisberedskapsveckan 2019. Krisberedskapsveckan är en kampanj för att öka människors beredskap inför samhällskriser. Fokus ligger på vad vi själva kan göra och bidra med vid allvarliga samhällsstörningar, ytterst krig.

Runt om i länet pågår många aktiviteter arrangerade av de värmländska kommunerna, Karlstads universitet och frivilligorganisationerna. På Länsstyrelsen.se kan du gå in och se vad som är på gång, när och var. 

Frivilligorganisationernas dag

Tid: Lördag 11 maj, kl. 11.00 - 15.00,
Plats: Norra fältet, Karlstad och Brandstationen på Räddningscenter Sandbäcken.

Under en spännande dag får du prova på att åka bandvagn, besöka en stabsplats, se MC-uppvisning och få en inblick i hur frivilligorganisationerna arbetar. Brandstationen på Räddningscenter Sandbäcken har öppet hus.
Frivilligorganisationernas dag arrangeras av länets frivilligorganisationer, i samarbete med Länsstyrelsen.

Om krisen eller kriget kommer

Under Krisberedskapsveckan 2018 skickade MSB ut broschyren Om krisen eller kriget kommer till alla hushåll i Sverige. Syftet med informationen är att alla Sveriges invånare ska bli bättre förberedda på följderna som allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker eller militära konflikter ger.

Krisinformation på sunne.se

På sunne.se kan du alltid gå in och läsa mer om hur du kan förbereda dig för olika samhällsstörningar.  
Förutom information om 
krisberedskap finns sidor om att larma och söka hjälp i en svår situation, hitta till olika kris- och stödgrupper, kommunens krisberedskap med mera. Läs mer på:

Krisberedskapsveckan genomfördes för första gången 2017. Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj, initierad av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), som ska öka människors beredskap inför samhällskriser, ytterst krig.

Kontakt

Kim Nygren
Säkerhetssamordnare
E-post: kim.nygren@sunne.se
Tel: 0565-163 60, 070-24 01 482
Besök: Brandstationen, Villagatan 13
Adress: 110. Räddningstjänsten, 686 80 SUNNE