Kriget i Ukraina

2022-03-02

Både barn och vuxna kan känna oro inför omvärldsläget. Vi har gjort en informationssida där vi samlat länkar till var du kan hämta pålitlig information. Det är viktigt att alltid vara källkritisk och inte sprida rykten vidare.

På vår webbsida om det rådande läget i omvärlden informerar vi om vad regionala och nationella aktörer och myndigheter gör i samverkan med kommunen.

På sidan finns också länkar till hur du kan prata med barn och unga om det som händer just nu och om hur du hanterar oro. Försvarsmakten har tillsammans med Bris tagit fram råd för hur du som förälder eller skolpersonal kan prata med barn om deras oro.

Länk till Sunne kommuns informationssida finns i högermarginalen.

Kontakt

Mats Jansson
Säkerhetssamordnare
E-post: mats.jansson@sunne.se
Tel: 0565-163 60
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1. Administrativ stab, 686 80 Sunne