Kreativ workshop kring Sunnes kultur och berättartradition

2019-04-30

Forskare från Karlstads universitet och den digitala innovationsbyrån Sticky Beat bjuder in till en kreativ workshop kring Sunnes kultur och berättartradition, 3 maj. Deltagarna är företagare och andra med koppling till kultur och berättande i Sunne.

Workshopen, som hålls på mat- och vingården Kulinarika i Västra Ämtervik, är en del i EU-projektet Platsbaserade digitala upplevelser (PDU) med syfte att göra skillnad för den framtida besöksnäringen i Värmland.

– Vi vill sprida kunskap om digitaliseringen och dess effekter och hur vi med hjälp av nya digitala lösningar kan förhöja upplevelserna av besöksmålen i Sunne med fokus på kultur och berättande. Med hjälp av en massa insikter, lärdomar, erfarenheter, forskning och trender kring digitalisering vill vi bidra till att utveckla besöksnäringen, säger forskaren Lotta Braunerhielm, projektledare för PDU och lektor i kulturgeografi på Karlstads universitet.

Besöksnäringens aktörer är numera online, vilket förändrar förutsättningarna för hur de kommunicerar med besökare, hur marknadsföring, reseplanering och bokningar sker samt besökarnas upplevelse på plats.

Den snabba digitala utvecklingen skapar utmaningar och möjligheter för besöksnäringen. PDU vill involvera aktörerna och låta dem och platsen leda utvecklingen – inte tekniken.

Det övergripande målet med PDU, som också jobbar med Glaskogen och Kristinehamns skärgård, är att genom en utvecklings- och innovationsprocess skapa ny kunskap, interaktion, idégenerering och synergieffekter mellan akademi och näringsliv.

Projektet vill öka innovationsförmågan och konkurrenskraften för besöksnäringens företag på en nationell och internationell marknad. PDU vill bidra till produktutveckling och metodutveckling för hur platsbaserade digitala upplevelser kan arbetas fram.

Finansiärer för projektet: EU:s regionalfond, Region Värmland och Karlstads universitet