Kontrolluppgift KU25

2017-02-03

Har du fått kontrolluppgift KU25 från Sunne kommun med ränteuppgift för inkomståret 2016, så har du rätt att göra ränteavdrag för summan i din deklaration.

På kontrolluppgiften, i ruta ”540 Ränteutgift”, står beloppet som du har möjlighet att göra ränteavdrag på i deklarationen för 2016.

Du ska inte skicka kontrolluppgiften vidare som det står längst ned på blanketten. Den uppgiften har vi redan skickat in till Skatteverket. Det räcker om du sparar kontrolluppgiften och stämmer av att summan finns med på din förtryckta deklarationsblankett, när den kommer.

Så här ser kontrolluppgift KU25 ut:

Kontakt

Eva-Karin Nilsson
Avfallstekniker
E-post: eva-karin.a.nilsson@sunne.se
Tel: 0565-164 22, 070-106 25 10
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Teknisk service