Kommunfullmäktiges möte ikväll är digitalt

2020-06-15

Ikväll, 15 juni, sammanträder Sunne kommunfullmäktige via Teams. På grund av risken för smittspridning uppmanar vi allmänheten att lyssna på mötet via webben eller närradion.

Endast presidiet, det vill säga ordföranden, 1:e och 2:a vice ordförande, samt några tjänstemän finns på plats i Frykensalen, Sunne bibliotek.

Två testmöten har gjorts under förra veckan för att testa tekniken. 

Kommunens fullmäktigemöten är alltid öppna för allmänheten, men på grund av risken för smittspridning uppmanar vi allmänheten att lyssna på mötet via webben eller närradion.

Ärenden som ska behandlas i kväll är bland annat kommunens årsredovisning för 2019 och reviderad budget för 2020.

Kontakt

Karl-Johan Adolfsson
kommunfullmäktige ordförande
E-post: karl-johan.adolfsson@sunne.se
Tel: 070-371 32 35

Gunilla Nyström
Enhetschef kommunkansliet
E-post: gunilla.nystrom@sunne.se
Tel: 0565-160 06
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1.Kommunkansliet, 686 80 Sunne