Kommunfullmäktige framflyttat

2022-06-16

På grund av formellt felaktig kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträde den 20 juni flyttas mötet till måndag den 27 juni kl 18.00 i Frykensalen.