Kommunchefen i Sunne sägs upp

2020-09-04

​Kommunstyrelsen har idag beslutat att säga upp kommunchef Torbjörn Dybeck. Oppositionen deltog inte i beslutet.

Torbjörn Dybeck tillträdde som kommunchef i Sunne 13 januari i år. 

– Beslutet tas med anledning av att vi inte har samma syn på styrning och ledning. Majoriteten har med andra ord inte längre förtroende för Torbjörn Dybeck i hans roll som kommunchef, säger kommunstyrelsens ordförande, Gunilla Ingemyr (C) och Tobias Eriksson (S), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

Enligt anställningsavtalet har Torbjörn Dybeck 3 månaders uppsägningstid
– där han blir arbetsbefriad – samt 6 månadslöner.

Anders Olsson, verksamhetschef för samhällsbyggnad, går in som tillför-
ordnad kommunchef.

En ny rekryteringsprocess startar omgående.

 

Kontakt

Kristina Lundberg
kommunstyrelsen ordf, krisledningsnämnden ordf, allmänna utskottet
E-post: kristina.lundberg@sunne.se
Tel: 0565-162 52, 070-181 43 98
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne

Tobias Eriksson
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, krisledningsnämnden
E-post: tobias.eriksson@sunne.se
Tel: 070-185 02 82
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne