Klartecken för utbyggnad av Allégården i Sunne

2019-03-22

Idag har styrelsen för det kommunala bolaget Sunne Fastighets AB beslutat att genomföra utbyggnaden av seniorboendet* Allégården i Sunne, enligt tidigare plan. Projektet omfattar cirka 40 lägenheter och är ett av bolagets största projekt.

– Kommunfullmäktige har gett startbesked och preliminär byggstart är satt till augusti 2019. Styrelsen ser det som mycket positivt att nu kunna starta detta efterfrågade projekt, säger Anders Svensson, VD på Sunne Fastighets AB.

Den utredning som gjorts sedan utbyggnaden ifjol sköts på framtiden är klar och inga frågetecken återstår. Finansieringen är säkerställd genom att Sunne kommun i sin budget för 2019 avsatt medel för utökat aktiekapital samt att entreprenadkontraktet är reviderat och uppdaterat.

*Seniorboende innebär att du bor i en egen lägenhet, men miljön är anpassad för äldre med bland annat hiss. Det fungerar i övrigt precis som att bo i ett vanligt hyreshus.

  

 

Kontakt

Uthyrning/kundtjänst Sunne Fastighets AB
E-post: uthyrning@sunne.se
Tel: 0565-179 63
Adress: Brårudsallén 8, 686 33 Sunne