Kan du ha rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten?

2018-12-17

Så många som 100 000 pensionärer går miste om bostadstillägget från Pensionsmyndigheten. Det är ett skattefritt tillägg till pensionen. Läs mer på Pensionsmyndighetens webbplats.

Bostadstillägg är ett tillägg till den allmänna pensionen. En enkel tumregel är att du som är ensamstående och har en månadsinkomst omkring eller lägre än 15 000 kronor efter skatt bör kontrollera om du kan ha rätt till bostadstillägg. För gifta gäller andra belopp.

Gör en beräkning för att se om du kan ha rätt till bostadstillägg

Du som är nära anhörig till någon som inte längre själv kan ha hand om sina ekonomiska angelägenheter kan ansöka om bostadstillägg för dennes räkning via pensionsmyndigheten.se.

Har du eller en anhörig rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten? Kolla på pensionsmyndigheten.se