Invigning av Selmagården

2022-05-09

Nya lokaler för hälsa, vård och omsorg invigs på Selmagården i Sunne, fredag 13 maj kl 14.

Sunne kommun inviger nya lokaler för hälsa, vård och omsorg på Selmagården i Sunne (tidigare hotell Selma Lagerlöf, östra sidan av byggnaden). Allmänheten hälsas välkommen.

Tid: fredag 13 maj kl 14.

OBS! Parkering av bilar hänvisas till Kolsnäsvägen/Lövnäsvägen

Medverkar gör Herta Hedlund, grundare av hotell Selma Lagerlöf, Kristina Lundberg (C), kommunstyrelsens ordförande, Tobias Eriksson (S), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, Gert Dahlberg (S), ordförande socialutskottet,  enhetschefer socialtjänsten, Niclas Jansson, vd Sunne Fastighets AB, Michael Sundhäll, Byggdialog.

Elever från Kulturskolan spelar tillsammans med sina lärare Ritha Romot, flöjt, och Johnny Hedlund, klarinett.

Verksamhetens lokaler visas för allmänheten.

Kontakt

Malin Lindén Ohlsson
Socialchef
E-post: malin.linden-ohlsson@sunne.se
Tel: 0565-162 77
Besök: Kommunhuset Kvarngatan 4
Adress: 1. Socialtjänsten, 686 80 Sunne

Kristina Lundberg
kommunstyrelsen ordf, krisledningsnämnden ordf, allmänna utskottet
E-post: kristina.lundberg@sunne.se
Tel: 0565-162 52, 070-181 43 98
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne

Niclas Jansson
VD Sunne Fastighets AB
E-post: niclas.jansson@sunne.se
Tel: 0565-179 60
Besök: Brårudsallén 8, 686 33 Sunne