Invigning av gång- och cykelväg mellan Kroken och Torsberg i Sunne

2022-11-02 Tobias Eriksson (S), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande inviger nya gång- och cykelvägen mellan Kroken och Torsberg tillsammans med Mikael Persson, samhällsplanerare och medarbetarna på tekniska enheten, Mikael Holm och Stefan Västlund.

Första etappen av gång- och cykelvägen från Kroken (infarten från väg 241 till Södra Borgeby) till Torsberg invigdes 2 november. Barnen får nu en säkrare väg till skolan..

Sunne kommun fortsätter att bygga ut gång- och cykelnätet enligt den långsiktiga cykelplanen.

Gång- och cykelvägen från Kroken (vid infarten från väg 241 till Södra Borgeby) till Torsberg är drygt 500 meter och är nu belyst och asfalterad. 
Sträckan binds ihop med gång- och cykelvägen som går emellan Kroken och Sunne centrum.

Elever i årskurs 7-9 som ligger under 5 km-gränsen och F-6 som ligger under 3 km-gränsen har inte rätt till skolskjuts.

– Barnen få nu en säkrare väg till skolan. Det går ca 1 700 fordon/dygn på väg 241 där skyltad hastighet är 70 km/h, säger Mikael Persson, samhällsplanerare i Sunne kommun.

Budgeten för projektet är 1,4 miljoner kronor varav Trafikverket medfinansierar hälften. 

Trafikverket beviljar även medfinansiering till nästa etapp norrut. Den ska anläggas i vinter, vilket innebär ytterligare 400 meter gång- och cykelväg.

– Sunne kommun har nu 35 kilometer gång- och cykelväg och i takt med att vi har finansiering så fortsätter vi utbyggnaden, säger Tobias Eriksson (S), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

Kontakt

Mikael Persson
Samhällsplanerare
E-post: mikael.p.persson@sunne.se
Tel: 0565-161 93
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1.Tekniska enheten, 686 80 Sunne