Inspirerande fokusvecka startskottet för nära vård

2021-03-04

Ett omställningsarbete som gör att vården kan komma närmare patienten och brukaren drar i gång 15-19 mars. Region Värmland och länets samtliga kommuner bjuder in invånare och medarbetare till fem inspirerande seminarier. Välkommen med din anmälan!

Veckan blir startskottet för att ta fram en målbild för nära vård.

Målbild för omställningen

Hälso- och sjukvården vill fortsätta vara effektiv och hålla hög kvalitet, kunna möta den demografiska utvecklingen och invånarnas behov på ett bättre sätt. För det krävs en omställning av hela vård- och omsorgskedjan.

- En gemensam målbild är oerhört viktigt vid allt förändringsarbete. Kul att vi är igång. Fokusveckan blir en efterlängtad kick-off, säger Ulla Engström, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Sunne kommun.

I hela landet pågår ett arbete för att utveckla och ställa om till en nära vård och omsorg. Region Värmland och länets samtliga kommuner ska ta fram en målbild för omställningen tillsammans. Planen är att kunna presentera målbilden under slutet av 2021.

Välkommen att delta

Två viktiga faktorer för att kunna formulera en målbild är aktivt deltagande från medarbetare inom vård- och omsorgssektorn och inspel från länets invånare. Därför bjuder Region Värmland och kommunerna in till fem inspirerande seminarier för medarbetare och invånare. De digitala seminarierna är kostnadsfria och anordnas under vecka 11.

Anmälan

Du kan anmäla dig till föreläsningarna och läsa mer om temaveckan i inbjudan från Region Värmland som du hittar i högermarginalen.

Du gör val av dag/dagar vid anmälan. Seminarierna genomförs via Teams, länk till respektive tillfälle skickas ut i samband med bekräftelse.

Kontakt

Ulla Engström
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS
E-post: ulla.engstrom@sunne.se
Tel: 0565-162 56, 070-343 77 22
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4, Sunne
Adress: 1. vård och omsorg, 686 80 Sunne