Inger Edelfeldt får Selma Lagerlöfs litteraturpris

2022-05-17 Pristagaren Inger Edelfeldt vid Selma Lagerlöfs skrivbor i biblioteket på Mårbacka.

Selma Lagerlöfs litteraturpris 2022 tilldelas Inger Edelfeldt. Litteraturpriset har delats ut i Sunne sedan 1984.

I år går priset till författaren Inger Edelfeldt med motiveringen:

"För sitt mångsidiga författarskap och stilbildande insatser inom ungdomsroman, novellkonst och serieroman. Liksom Selma Lagerlöf har Edelfeldt inspirerats av sagan, myten och mystiken i sin förståelse av vad det betyder att vara människa och hon delar samma känsla för det andliga i människotillvaron".

Så här beskriver Jenny Bergenmar, professor i litteraturvetenskap och författare, årets pristagare:

"I sina noveller, ungdomsböcker, romaner och bilderböcker utforskar Inger Edelfeldt det gåtfulla och utsatta i tillvaron och människans inre liv, på ett samtidigt åskådligt och tillgängligt vis. Hon rör sig obehindrat mellan olika litterära traditioner, från gotik till samtidsförankrad realism. 

Liksom Lagerlöf har Edelfeldt ett intresse för det andliga i människotillvaron och hon delar samma förmåga att genom sagan, myten och mystiken undersöka vad det betyder att vara människa. Hennes texter kretsar ofta kring skapandet och fantasin som en resurs. Detta är i allra högsta grad märkbart i den senaste romanen Om snö och guld (2021) där hon återkommer till många av de tidiga författarskapets motiv. 

Generationer av läsare har i Edelfeldt funnit en anförvant, en författarröst som ser och förstår utanförskap, längtan och uppror mot föreskrivna roller; en berättare som låter läsaren skratta, leva med i fiktionen och bejaka det svarta inom sig."

 

 

 

Länkar