Ingen pentaklorfenol i Sunnes dricksvatten

2021-04-12

Det finns ingen pentaklorfenol i Sunnes dricksvatten enligt senaste provsvaren. Det är därmed fastställt att ämnet som synts i tidigare prover kom från provtagningslaboratoriets flaskor.

Öjerviks vattenverk försörjer Sunne tätort, Västra Ämtervik, Öjervik och Rottneros med dricksvatten. När prover togs på vattnet i höstas syntes spår av ämnet pentaklorfenol.

Den stora variation som provsvaren från råvattnet visade väckte misstankar om att något inte stod rätt till. Laboratoriet tog därför fram andra kärl och nya prover togs.

Nu har provsvaren kommit och provtagningslaboratoriet Synlab har fastställt att ämnet fanns i korkarna till provflaskorna.

– Provuppföljningen gjordes vid sex tillfällen, med fyra prov varje vecka. De visade inga spår av ämnet. Det är också dubbelkollat med ett annat lab och det är nu säkerställt att det inte finns någon mätbar pentaklorfenol i dricksvattnet, vilket känns väldigt bra, säger Hans Nilsson, VA-chef i Sunne kommun.

Kontakt

Hans Nilsson
Enhetschef VA-enheten
E-post: hans.nilsson@sunne.se
Tel: 0565-161 91, 070-581 38 46
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. VA , 686 80 Sunne