Information från vård och omsorg

2019-07-04

Vård och omsorg i Sunne kommun har under sommaren en ansträngd personalsituation på grund av semester, sjukdom och svårigheter att rekrytera vikarier. Vi kan därför behöva prioritera bland våra kunders beviljade hemtjänstinsatser.

Det betyder tyvärr att beviljade insatser som städ, tvätt och social aktivering kan flyttas till en annan dag än planerat eller i undantagsfall inte kan utföras. Övriga insatser påverkas inte.

Kontakta enhetschef  inom hemtjänsten via kommunens växel om du har frågor.

Kontakt

Har du frågor kontakta enhetschef för hemtjänsten via kommunens växel tel 0565- 160 00.