Begränsad framkomlighet på Allégatan

2022-11-16

På grund av arbete med dagvattenbrunnar är det begränsad framkomlighet vid infarten till Allégatan, söder om Storgatan. Arbetet pågår 16-17 november 2022.