Iläggningsplats anläggs söder om brobygget i Frykensundet

2021-03-09

Det blir en tillfällig iläggningsplats för båtar söder om brobygget över Frykensundet. Entreprenören planerar för att kunna öppna en passage förbi brobygget fredag till söndag under sista halvan av juli, för att tillmötesgå önskemål som framförts.

Sunne kommun har fått ett antal frågor och synpunkter efter beskedet om att Frykensundet måste stängas en längre period när den nya gång- och cykelbron byggs under 2021.

Tidspress

Sunne kommun skrev kontrakt med byggentreprenören i slutet av 2020. I dialogen därefter har detaljerna getts.

- Så snart vi fick veta att Frykensundet behöver stängas gick vi ut med informationen. För att så långt det är möjligt försöka tillmötesgå de önskemål vi fått in diskuterar vi nu vidare med entreprenören. En viktig sak att känna till är att vi är pressade tidsmässigt för att vi ska få tillgång till Trafikverkets medfinansiering på 1,3 miljoner kronor. Håller vi inte tidsramen får vi inte pengarna, säger Mikael Persson, samhällsplanerare i Sunne kommun.

Iläggningsplats anläggs söder om brobygget

Sunne kommun anlägger en tillfällig iläggningsplats för båtar söder om brobygget. Klartecken har getts från länsstyrelsen om detta, vilket förhoppningsvis ska underlätta något.

Planerar för öppning halva juli

Entreprenören planerar för att kunna öppna en passage förbi brobygget fredag till söndag under sista halvan av juli. Det här sker under förutsättning att inte arbete måste bedrivas även på lördagar. I början av augusti försvinner pontonerna och båttrafiken kan åka som vanligt

I slutet av maj och stora delar av juni – totalt cirka tre veckor – byggs stålkonstruktionen. Det är under den tiden inte möjligt att alls ha öppet under helger. Det arbetet kräver att pontonerna är kontinuerligt i vattnet.

Kontakt

Mikael Persson
Samhällsplanerare
E-post: mikael.p.persson@sunne.se
Tel: 0565-161 93
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Plan och projekt, 686 80 Sunne