Ica BBB kan fortfarande fullfölja sina byggplaner

2019-08-29

Ica BBB i Sunne ville få sitt markanvisningsavtal för Stora torget i Sunne förlängt för andra gången - nu till 31 mars 2020. Kommunen säger nej till förlängning, men Ica har fortfarande full möjlighet att genomföra sina planer på ny butik och lägenheter.

Det kallades till ett extra sammanträde i allmänna utskottet, i tisdags 27 augusti, för att ta beslut om Ica BBB:s förfrågan om att få en förlängning av markanvisningsavtalet.

– Vi är positiva till byggnationen, men har redan förlängt avtalet med Ica en gång. Vi har en policy för markanvisningar att följa, säger Tobias Eriksson (S), ordförande i allmänna utskottet.

Nästa steg är nu att komma överens om ett genomförandeavtal.

Enligt det första avtalet med Ica BBB skulle bostadsrätterna ut till försäljning - före 1 juli - med en avtalad förlängning av markanvisningen till 31 december 2019. En revidering av avtalet gjordes i juni, där Ica fick fram till sista augusti för att påbörja försäljningen av lägenheter. Nu ville Ica ha ytterligare en förlängning som kommunen alltså säger nej till.

- Ica har haft markanvisningsavtalet för Stora torget i två år och det redan förlängda avtalet gäller till 31 oktober. Innan dess behöver Ica komma in med en plan till oss och få till ett genomförandeavtal. Någon mer förlängning blir det inte på nuvarande markanvisningsavtal, säger Tobias Eriksson.

En markanvisning innebär att kommunen förbinder sig att bara förhandla med en part under avtalstiden. Innan avtalet går ut ska ett genomförandeavtal upprättas. Där görs det tydligt vem av parterna som ska göra vad vid genomförandet – exempelvis söka bygglov, flytta ledningar, göra avstyckning, med mera.

Kommunstyrelsens ordförande Gunilla Ingemyr (C) poängterar att Sunne kommun vill att det ska byggas på Stora torget.
–Det är viktigt för utvecklingen av Sunne. Vi måste samtidigt följa vår policy så att tomter inte förblir obebyggda.

Kontakt

Johanna Bergsman
Enhetschef, plan och projektenheten
E-post: johanna.m.bergsman@sunne.se
Tel: 0565-161 98, 073-280 71 82
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Plan och projekt, 686 80 Sunne