Hur kan Sunne centrum bli mer tillgängligt?

2017-12-11

Hur är det att bo och leva i Sunne med en funktionsnedsättning? Det vill vi ta reda på i projektet "En stad för alla". Svara gärna på vår enkät.