Högstadieskolor får möjlighet till fjärr- eller distansundervisning

2021-01-08

För att undvika trängsel och minska smittspridning i högstadieskolorna har regeringen gett grundskolans huvudmän bättre förutsättningar. Bland annat med möjligheten att bedriva fjärr- eller distansundervisning.

Från och med måndag ger regeringen grundskolans huvudmän bättre förutsättningar att hålla högstadiet öppet utan att riskera trängsel i skolan eller i kollektivtrafiken. De får nu möjlighet att bedriva fjärr- eller distansundervisning så att alla elever inte behöver vara i skolan samtidigt. Detta är ytterligare ett verktyg för att hindra smittspridningen.

Hur blir det på Fryxellska skolan?

Smittskydd Värmland tillsammans med Värmlands skolchefer har idag samtalat om coronaläget i länet och eventuella åtgärder för att minska trängsel i våra högstadieskolor.

Läget i Sunne är stabilt och smittspridningen är inte orsak att vidta åtgärder i vår högstadieskola. Däremot är det viktigt att minska trängsel som en del i ett led att hålla smittspridning nere. Åtgärder kommer att vidtas för Fryxellska skolan till och med den 24 januari. Samma tid gäller för samtliga kommuner i länet och åtgärderna ser i stort lika ut i hela länet.

På Fryxellska skolan kommer en årskurs om dagen att ha sin undervisning på distans. Detta minskar trängsel i korridorer, cafeteria, matsal samt på skolskjutsar. Det möjliggör också att de elever som har undervisning på plats kan spridas i fler klassrum.

Skolan skickar ytterligare information till elever via teams och till vårdnadshavare via IST-medgivande. Har någon elev eller vårdnadshavare fler frågor hänvisar vi till elevernas mentorer.

Regeringsbeslutet

Beslutet från regeringen innebär att huvudmannen för en grundskola som är öppen för eleverna kan besluta att använda fjärr- eller distansundervisning i högstadiet för att undvika trängsel i skolans lokaler eller i kollektivtrafiken, om det behövs för att kunna följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer som avser sjukdomen covid-19.

Innan fjärr- eller distansundervisning tas till som åtgärd behöver huvudmannen först ha konstaterat att övriga åtgärder inom ramen för det ordinarie regelverket är uttömda. Huvudmannen måste därför i första hand överväga andra möjligheter för att se till att eleverna håller tillräckligt avstånd genom att exempelvis anpassa schemaläggningen, tillfälligt nyttja andra lokaler som är lediga eller förlänga skoldagen på så sätt att vissa elever får undervisning i skolans lokaler på förmiddagen och andra elever får undervisning i skolans lokaler på eftermiddagen.

Huvudregeln i skollagen är närundervisning. Det är också denna undervisningsform som lämpar sig bäst för elever i allmänhet. När det gäller fjärr- eller distansundervisning bör huvudmannen därför även överväga om det är lämpligt att bedriva sådan undervisning med hänsyn till elevernas olika förutsättningar och behov. Vid val av undervisningsform ska huvudmannen också ta hänsyn till att eleverna i grundskolan utan kostnad ska ha tillgång till lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning och att även elever som får fjärr- eller distansundervisning har rätt till skolmat.

Bestämmelsen omfattar inte grundsärskolan och specialskolan.

Kontakt

Ylva Winther
Skolchef
E-post: ylva.winther@sunne.se
Tel: 0565-160 48, 070-260 83 13
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Lärande och utbildning, 686 80 Sunne