Hemtjänsten prioriterar besök hos de äldre i värmen

2018-07-24 Blomma i vas

Med anledning av den extrema värmen denna vecka omfördelar hemtjänsten resurserna och gör extrabesök hos de äldre istället för att städa.

Höga temperaturer kan innebära stora påfrestningar för alla, men de äldsta och yngsta i befolkningen är särskilt utsatta. Därför utför hemtjänsten ingen städning under denna vecka, 25 - 30 juli. Besöken ställs inte in, de blir istället desto fler.

Beslutet är taget på grund av ett ökat behov av tillsynsbesök hos de äldre och utifrån arbetsmiljöskäl för våra medarbetare inom hemtjänsten.

Hygienstäd och lättare uppfräschning kommer att genomföras där behovet finns. Vi försöker planera in den inställda insatsen städ så snart vi kan.

Vi följer väderprognosen och återkommer nästa vecka.

Med vänliga hälsningar
Ida Carle och Madelaine Kjellström
enhetschefer hemtjänst