Hela eller delar av Sundsbergs gård kan utarrenderas

2019-06-28

Ett förslag tas nu fram som går ut på att hela eller delar av Sundsbergs gård i Sunne utarrenderas.

En rapport från arbetsgruppen för Sundsbergs gård - Tobias Eriksson (S), Gunilla Ingemyr (C) och Henrik Frykberger (M) – har lämnats till allmänna utskottet.

- Vi har haft 7 möten och anlitade en jurist för att reda ut alla delar, bland annat stiftelsens och kommunens roller. Kommunens revisorer har också gått igenom verksamheten, säger Tobias Eriksson (S), allmänna utskottets ordförande.

Personalen är varslad om uppsägning och stiftelsen Sundsbergs gård har visat intresse av att få driva verksamheten vidare.

- Kommunchefen Berit Westergren får nu i uppdrag att ta fram förslag på att arrendera ut hela eller delar av gården. Stiftelsen eller andra intresserade får möjlighet att föreslå passande verksamhet för platsen. Vi har en bra dialog med stiftelsen och ska vara överens med dem om vad som händer. Allmänna utskottet tar beslut i frågan.