Här är nya cykelplanen för Sunne kommun

2017-02-17

Efter god dialog med medborgarna i kommunen och utredning av en mängd olika sträckor har Sunne kommun nu en långsiktig cykelplan. Den antogs i kommunfullmäktige 6 februari 2017.

Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att gång- och cykelvägar (gc-vägar) till skolor ska prioriteras. Detta tar politiker och tjänstemän med sig i det framtida arbetet med nya gc-vägar.

Cykelplanen ska fungera som ett beslutsunderlag och visa var behovet av gc-vägar är extra stort, främst utifrån faktorer som trafiksäkerhet och framkomlighet. Överlag bidrar fler och säkrare gc-vägar till att fler cyklar och att folkhälsan förbättras.

Cykelplanen och dess två bilagor finns att ta del av på biblioteket och här på Sunne kommuns hemsida. Tack till dig som deltog i medborgardialogen!

 

 

Kontakt

Mikael Persson
Samhällsplanerare
E-post: mikael.p.persson@sunne.se
Tel: 0565-161 93
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Miljö, plan och bygg, 686 80 Sunne