Handlingsplan för våld i nära relationer

2020-06-05

En handlingsplan för våld i nära relationer är framarbetad i Sunne kommun och nu antagen av kommunstyrelsen. Den gäller för individ- och familjeomsorgens personal som arbetar med både vuxna och barn.

– Våld i nära relationer är ett samhällsproblem. Det är ett allvarligt brott som tyvärr har en tendens att öka när man är tätare ihop i familjen. Fler jobbar hemma nu, andra förlorar jobbet. Påfrestningarna blir större, säger kommunstyrelsens ordförande Gunilla Ingemyr (C).

Det är viktigt att kommunen jobbar strukturerat och säkrar upp kvaliteten i arbetet.

– Det känns tryggt att vi nu har en handlingsplan som är upprättade enligt Socialstyrelsens allmänna råd, även om vi redan arbetar enligt de lagar som finns.

 

Kontakt

Felicia Weinberg
Verksamhetschef individstöd
E-post: felicia.weinberg@sunne.se
Tel: 0565-160 78
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Individstöd, 686 80 Sunne