Halterna av pentaklorfenol varierar - provtagningen utökas

2020-10-22

Provtagningarna av råvattnet i Öjerviks vattenverk i Sunne påvisar sedan början av september halter av bekämpningsmedlet pentaklorfenol. Nu finns också små halter i dricksvattnet. Det är ingen hälsorisk att dricka vattnet enligt rådande riktvärden.

Än finns inget svar på var bekämpningsmedlet kommer ifrån.

– Några av de prover som tagits 22 september till 6 oktober visar att pentaklorfenol finns i dricksvattnet. Gränsvärdet är inte relaterat till någon hälsorisk, men vi utökar nu provtagningen till en gång i veckan. Vi har också påbörjat en upphandling för att kunna skaffa en filterutrustning, säger Hans Nilsson, enhetschef för vatten & avlopp i Sunne kommun.

Ingen hälsorisk att dricka vattnet

Ungefär hälften av analyserna visar att det finns halter av pentaklorfenol i dricksvattnet. Variationen i provsvaren kräver ytterligare undersökningar. Den högsta uppmätta halten från ett av provsvaren är 0,2 µg/L. I senaste provsvaret från 6 oktober finns inte pentaklorfenol påvisat.

Enligt Livsmedelsverket är den hälsomässigt acceptabla nivån för pentaklorfenol i dricksvatten 40 µg/L. Alltså 200 gånger högre än högsta halt mätt ute hos användare. Det föreligger alltså ingen hälsorisk att dricka vattnet med de halter av pentaklorfenol som är påvisat.

Tidigare provtagningar, som genomförts sedan 2002, har inte påvisat bekämpningsmedlet. 

Öjerviks vattenverk försörjer Sunne tätort, Västra Ämtervik, Öjervik och Rottneros med dricksvatten.Kontakt

Hans Nilsson
Enhetschef VA-enheten
E-post: hans.nilsson@sunne.se
Tel: 0565-161 91, 070-581 38 46
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. VA , 686 80 Sunne