Halter av pentaklorfenol i råvattnet ska åtgärdas

2020-09-16

Senaste provtagningarna av råvattnet i Öjerviks vattenverk påvisar halter av bekämpningsmedlet pentaklorfenol. Det finns inga spår i dricksvattnet hos användare. Ingen hälsorisk föreligger i nuläget. Provtagningen utökas och en extern utredning startar.

I dagsläget finns inget svar på var bekämpningsmedlet kommer ifrån.

Tidigare provtagningar, som genomförts sedan 2002, har inte påvisat bekämpningsmedlet.

– Det finns inga spår i dricksvattnet hos användare och det finns ingen hälsorisk i nuläget. Däremot utökar vi provtagningen till en gång i veckan och startar omgående en extern utredning. Vi behöver ta reda på hur vattenverkets process skulle kunna förses med filtrering för att reducera bekämpningsmedlet, säger Hans Nilsson, enhetschef för vatten & avlopp i Sunne kommun.

Öjerviks vattenverk försörjer Sunne tätort, Västra Ämtervik, Öjervik och Rottneros med dricksvatten.

Kontakt

Hans Nilsson
Enhetschef VA-enheten
E-post: hans.nilsson@sunne.se
Tel: 0565-161 91, 070-581 38 46
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. VA , 686 80 Sunne