Gunilla Hallgren ny kulturutvecklare i Sunne

2020-08-24 Gunilla Hallgren är ny kulturutvecklare i Sunne kommun

Gunilla Hallgren får den nya och viktiga rollen som kulturutvecklare i Sunne kommun.

Gunilla Hallgren har lång erfarenhet som aktiv kulturutövare och har jobbat många år på kulturkansliet och kulturskolan i Sunne kommun. 

– Gunilla har de egenskaper vi behöver. Hon är kunnig med yrkeserfarenhet inom området, engagerad och ödmjuk, tre viktiga egenskaper, säger Kristina Lundberg, kultur- och näringslivschef i Sunne kommun.

Workshop med lokala utövare

Under våren har organisationen på kulturenheten genomlysts och behov har utretts. Innan coronapandemin stängde ner större, fysiska möten genomförde kulturenheten en workshop med lokala kulturutövare. Drygt 50 personer från kultursektorn gav då sin syn på vad de tycker är viktigast för att kunna utveckla kulturen i Sunne.

Kulturenheten har också samtalat med de större aktörerna för att samla deras synpunkter och behov.

– Vi har lagt stor vikt vid att forma en organisation som ska sätta våra kulturbärare och deras initiativ i centrum. Vårt jobb på kommunen är att göra det så enkelt som möjligt att utöva kultur här, säger Kristina Lundberg.

Bredd och spets i utbudet

Kulturarbetet i Sunne fokuserar på fyra ben:

  • Biblioteket som omfattar folkbildning, där många aktiviteter är inriktade på barn och läsning
  • Kulturskolan som ska ha bredd i sitt utbud och ge så många barn som möjligt en chans att prova på instrument, sång, dans och andra konstformer
  • Skapande skola som genomförs tillsammans med skolan. Eftersom detta sker på skoltid får alla barn en naturlig kontakt med olika kulturuttryck. Extra mycket satsas på programmet i år
  • Kulturutveckling. Ovanstående tre områden drivs av kommunen. Utöver dessa skapas kultur bäst av kulturbärarna runtom i kommunen. Från gallerier till teatrar, från konserter till dansskolor.

– Kommunens roll i kulturutveckling är att göra det möjligt för kulturbärarnas uttryck att synas, träffas och växa. En kulturutvecklare behöver lyssna på behoven och se till att bredd såväl som spets avspeglas i det vi gör. Det ska finns många olika sätt att komma i kontakt med kulturen. Vi vill ha låga trösklar in för den som kanske känner att kultur är främmande och konstigt. Kultur är alltid viktig, men viktigare än någonsin som stöd i tider av osäkerhet.

Arena för prestigelösa möten

Gunilla Hallgren har arbetat som frilansande sångerska under hela sitt vuxna liv.

– På ytan kan det kanske verka som att vi kulturutövare lever i olika världar vad gäller konstformen i sig, ekonomi eller uppmärksamhet i media, som exempel. Vi har dock en stor gemensam nämnare och det är kärleken och passionen för hantverket. Som kulturutvecklare vill jag skapa en arena för möten under prestigelösa former, som jag tror kan ge nya spännande samarbeten och infallsvinklar.

Arbetet med kulturutveckling styrs av kulturplanen som ska uppdateras under hösten.

Kontakt

Gunilla Hallgren
Kulturutvecklare
E-post: gunilla.hallgren@sunne.se
Tel: 0565-163 95, 073-070 32 85
Besök: Storgatan 39, Bibliotekshuset
Adress: 36. Kulturenheten, 686 80 Sunne