Gratis wifi i delar av Sunne centrum

2020-06-25 Gunilla Ingemyr (C), kommunstyrelsens ordförande i Sunne och Henric Eltonson, Sunne kommuns IT-strateg testar det wifi som kommunen erbjuder gratis i delar av centrum. Här på Mejeriängens nya mötesplats vid Frykensundet.

Från och med idag torsdag 25 juni erbjuder Sunne kommun gratis wifi i delar av centrum. Det är fritt för alla att använda och ett led i arbetet med att göra Sunne mer digitalt.

Sunne kommun äger och underhåller Sunne Guest som det trådlösa nätverket kallas.

–  Vi vill med den här satsningen möta människors behov av att ha ett tillgängligt wifi centralt. När vår Infopoint på biblioteket är stängd kan till exempel vår turistinformation enkelt nås via våra digitala satsningar på Sagolika Sunne-appen och sagolikasunne.se, säger Gunilla Ingemyr (C), kommunstyrelsens ordförande.

Wifins sträckning

Nätverket är utplacerat där många invånare och turister vistas. Sträckningen går från östra delen av Kvarngatan där kommunhuset ligger, fram till Teatertorget. Sträckningen går vidare framför Sunne bibliotek ner till Lagerlöfsparken och vidare ut mot kajen och den nya mötesplatsen på Mejeriängen, vid Frykensundet. Wifin är även tillgänglig inne i biblioteket. 

–  Sunne kommun blev den först digitalt framtidssäkrade kommunen i januari 2019. Gratis wifi är ytterligare en pusselbit i det som startade med den stora bredbandssatsningen som vi gjort i samarbete med fiberföreningarna. Vi vill erbjuda fler digitala tjänster som är tillgängliga dygnet runt.

Idén om ett gratis wifi kom redan för några år sedan via ett medborgarförslag.

–  Då var vi inte riktigt redo, men nu är det rätt läge att ta ytterligare ett steg i Sunne kommuns digitala resa, säger Sunne kommuns IT-chef, Henric Eltonson.

Kostnaden för att få wifi i centrum hamnar på 100 000 kronor.

Digitalisering en demokratifråga

Det första digitala kommunfullmäktigemötet hölls i juni.

–  Digitaliseringen är en demokratifråga som gör kommunen mer tillgänglig. Coronapandemin har tvingat in oss i att genomföra fler digitala möten och vi ser att det fungerar riktigt bra. Samtidigt måste vi jobba aktivt med det digitala utanförskapet för att alla ska kunna följa med i utvecklingen, säger Gunilla Ingemyr.

Kontakt

Henric Eltonson
IT-chef
E-post: henric.eltonson@sunne.se
Tel: 0565-160 32
Besök: Storgatan 45
Adress: 131. IT-enheten, 686 80 Sunne

Kristina Lundberg
kommunstyrelsen ordf, krisledningsnämnden ordf, allmänna utskottet
E-post: kristina.lundberg@sunne.se
Tel: 0565-162 52, 070-181 43 98
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne