Gödselförmedling från hästägare till lantbrukare

2022-06-07 Hästar och lupiner i hage

Är du intresserad av någon form av gödselförmedling mellan hästägare och lantbrukare, där lantbrukare som har brist på gödsel och annan växtnäring kan ta emot gödsel från dig som har häst?

Till alla hästägare med fler än fyra hästar i kommunen

Eftersom kostnaderna på drivmedel, handelsgödsel och andra insatsvaror ökat markant har Sunne kommun tagit fram åtgärdsförslag för att underlätta för lantbrukare i kommunen.

Ett av förslagen handlar om att se över tillgångarna på stallgödsel inom kommunen, främst hästgödsel, för att sedan skapa en form av gödselförmedling där de lantbrukare som har brist på gödsel och annan växtnäring kan ta emot hästgödsel (om intresset finns).

Är du intresserad av att bli av med hästgödsel?

Som ett första steg behöver vi se över efterfrågan på att bli av med hästgödsel samt vilka mängder det rör sig om. För att få en sammanställning över mängder och lokalisering ber vi dig som har fler än fyra hästar och är intresserad av någon form av gödselförmedling mellan hästägare och lantbrukare att ange följande uppgifter:

  • Namn och kontaktuppgifter
  • Adress
  • Mängd producerad gödsel och antal hästar

Skicka uppgifterna via mejl till miljö- och byggenheten: mbn@sunne.se

Frågor om gödselförmedling och växtskyddsmedel

 

Hantering av personuppgifter 

Vi behandlar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddsförordning och den lagliga grunden (i detta fall allmänt intresse). Det är miljö- och bygglovsnämnden som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Uppgifterna kommer endast att sparas av miljö- och bygglovsnämnden den tid som uppgifterna behövs och enbart för ovanstående syfte.
Uppgifterna kommer dock om önskat att delas med de lantbrukare som är intresserade av att motta hästgödsel.

Mer information om hur vi behandlar dina uppgifter hittar du här:
Behandling av personuppgifter, GDPR - Sunne|Värmland

Kontakt

Är du intresserad av gödselförmedling och har fler än fyra hästar, ange följande uppgifter:

  • Namn och kontaktuppgifter
  • Adress
  • Mängd producerad gödsel och antal hästar

Skicka uppgifterna via mejl till miljö- och byggenheten: mbn@sunne.se