Gång- och cykelvägen Ingmår-Sunne invigd

2020-09-30 De boende längs vägsträckan kan nu tryggt ta sig till och från Sunne. Siv och Ingemar Robertsson samt grannen Jan-Erik Broström är nöjda och glada.

Idag invigdes den 2,5 kilometer långa gång- och cykelvägen Ingmår–Sunne. De boende längs vägsträckan kan nu tryggt ta sig till och från Sunne.

– Jag vill tacka alla externa kontakter för all hjälp liksom alla involverade medarbete i Sunne kommun för ett väl genomfört projekt, säger Mikael Persson, samhällsplanerare i Sunne kommun.

Kristina Lundberg (C), kommunstyrelsens ordförande och Mikael Persson, samhällsplanerare, går igenom röda bandet. Officiellt är den nya gång- och cykelvägen Ingmår-Sunne nu invigd

Digert arbete bakom

Det ligger ett digert arbete bakom att det nu finns en färdig gång- och cykelväg att använda. Sunne kommun har haft kontakt med cirka 18 fastighetsägare, varav en samfällighet med 10 delägare, för att komma överens om hur gång- och cykelvägen skulle kunna dras.

– Jag är supernöjd med att vi lyckats så bra! En ny gång- och cykelväg är också ett bra sätt att värna om naturen och om varandra. Det är en naturskön sträcka som jag hoppas att många ska upptäcka.

Nöjda Ingmårsbor

De boende längs vägsträckan kan nu tryggt ta sig till och från Sunne. Siv och Ingemar Robertsson samt grannen Jan-Erik Broström är nöjda och glada.

– Den här kommer vi att använda ofta. Toppenbra!

Mikael Persson, samhällsplanerare i Sunne kommun, tackar alla för ett väl genomfört projekt

För miljö, trafiksäkerhet och rekreation

På vägsträckan Sunne till Lysvik färdas upp emot 2 700 fordon i snitt per dag. Vägskyltarna visar 70 km i timmen.

– Det här är en insats både för miljön och trafiksäkerheten. Vi hoppas att fler väljer cykeln eller promenerar och att det här blir en ny möjlighet till rekreation för många, säger kommunstyrelsens ordförande, Kristina Lundberg (C).

Gång- och cykelvägen är belyst och den har totalt kostat 2,5 miljoner kronor, varav Trafikverket medfinansierat hälften.

– Landsbygden lyser upp och blir levande, det känns väldigt bra, säger Mikael Persson.

Eventuell asfaltering blir en senare fråga.

Sunne kommuns medarbetare Hans Nilsson och Peter Söderberg testar att åka balanshjul på nya gång- och cykelvägen. De konstaterar att det känns i vaderna.

Kommunens cykelplan förverkligas stegvis

Sträckan är ett projekt i det kontinuerliga arbetet med att stegvis förverkliga Sunne kommuns cykelplan. På tur  står en gång- och cykelväg ut mot travbanan i Maggeby samt en i Uddheden, Gräsmark.

Enligt den preliminära planen är det sedan dags för sträckorna Södra Borgeby-Torsberg och Höjen/By till Gräsmarkskorset.

– Vi vet inte när i tiden nästa steg tas, det beror både på kommunens egen budget och på att vi får medfinansiering av Trafikverket. Vi måste också ha med oss att det kan göras omprioriteringar och omvärderingar i takt med att tiden går och förutsättningarna ändras.

Kontakt

Mikael Persson
Samhällsplanerare
E-post: mikael.p.persson@sunne.se
Tel: 0565-161 93
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1.Tekniska enheten, 686 80 Sunne