Frykensundet stängs för båttrafik under brobygget

2021-03-01

Under stor del av tiden som den nya gång- och cykelbron över Frykensundet byggs kan inga båtar passera. Sunne kommun arbetar nu för att finna en tillfällig iläggningsplats för båtar söder om brobygget.

– Det här är givetvis inte optimalt för båtsäsongen. Under byggtiden är det tyvärr oundvikligt och vi tackar på förhand båtfolket för deras förståelse. I slutändan får Sunne en efterlängtad bro som binder ihop östra och västra sidan av Frykensundet. När bron är klar kan båttrafiken fungera som vanligt igen, säger Leif Jansson, tf chef på tekniska enheten i Sunne kommun.

Upphandlingen av entreprenör för brobygget blev klart under senhösten. 

– Vi har inte själva vetat hur båttrafiken skulle påverkas förrän nyligen. Vi  informerade båtklubben när det var möjligt och ska göra vad vi kan för att underlätta. Vi har nu ansökt om tillstånd hos länsstyrelsen för en tillfällig iläggningsplats strax söder om brobygget. Förhoppningsvis blir det ett alternativ som fungerar för båtägarna.

En preliminär uppskattning från byggentreprenören är att båtar kan börja passera brobygget i augusti.

Den nya gång- och cykelbron, från Älvgatan till Torvnäs, förväntas vara färdig i november 2021. Bron får samma höjd som Bryggarbron.

Kontakt

Leif Jansson
Tf, tekniska enheten
E-post: leif.jansson@sunne.se
Tel: 0565-163 59
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Tekniska enheten, 686 80 Sunne