Fritt wifi i Gräsmark och Västra Ämtervik

2022-07-01

Fritt wifi finns nu klart att använda på specifika platser i Gräsmark och Västra Ämtervik. Projektet är ett samarbete mellan föreningar och byalag där föreningarna har bistått med grävarbeten och kommunen har stått för tekniken och installationerna.

2021 avsatte Sunne kommun medel på initiativ av Centerpartiet och Socialdemokraterna för att kunna erbjuda fritt wifi på ett antal ställen utanför Sunne centralort. Vid hembygdsgården i Gräsmark och vid arenaområdet (invid skolan) i Västra Ämtervik är wifit nu igång.

Utveckling på landsbygden

Fritt wifi ska erbjudas på fler platser; i centrala Gräsmark (Vackerheta) och i centrala Östra Ämtervik (Prästbol ). Där återstår grävarbeten av föreningarna och i Lysvik har Sunne kommun tekniskt jobb kvar att göra.

– För oss är det en självklarhet att satsa på utveckling i hela Sunne. Att vi kan erbjuda besökare och invånare på landsbygden öppet wifi på ett antal punkter i kommunen skapar förutsättning för utveckling på likvärdiga villkor. Moderna mötesplatser kräver tillgång till uppkoppling och vi ska ha framtidens moderna mötesplatser på landsbygden i Sunne, säger Kristina Lundberg (C), kommunstyrelsens ordförande i Sunne.

Sunne kommun gick ut brett med intresseförfrågningar i bygden.

– Via en e-tjänst kunde intresserade föreningar söka för sina respektive byar. Det visade sig senare att det enbart var tekniskt möjligt i kyrkbyarna med de finansiella medel vi hade tillgång till, säger Henric Eltonson, IT-chef i Sunne kommun.

Satsningen som initierades förra året har dragit ut på tiden eftersom leveranserna av tekniken varit försenade.

Fritt wifi i Sunne centrum

Sedan sommaren 2020 finns fritt wifi i delar av Sunne centrum. Nätverket går från östra delen av Kvarngatan där kommunhuset ligger, fram till Teatertorget. Sträckningen går vidare framför Sunne bibliotek ner till Lagerlöfs-parken och vidare ut mot kajen och mötesplatsen Mejeriängen vid Frykensundet. Wifin är även tillgänglig inne i Sunne bibliotek.

Kontakt

Henric Eltonson
IT-chef
E-post: henric.eltonson@sunne.se
Tel: 0565-160 32
Besök: Storgatan 45
Adress: 131. Kommunikation stab, 686 80 Sunne

Kristina Lundberg
kommunstyrelsen ordf, krisledningsnämnden ordf, allmänna utskottet
E-post: kristina.lundberg@sunne.se
Tel: 0565-162 52, 070-181 43 98
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne

Tobias Eriksson
kommunfullmäktige
E-post: tobias.eriksson@sunne.se
Tel: 070-185 02 82
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne