Frigolit utomhus riskerar att förorena naturen

2020-02-06

Du som använder frigolit har ett ansvar att se till att det inte sprids i naturen.

En uppmärksam kommuninvånare har rapporterat om nedskräpning med frigolitkulor längs strandkanterna i Sunne. 

Frigolit är ett plastmaterial som inte försvinner utan endast bryts ner i mindre bitar till så kallade mikroplaster.

Kulorna i sig och mikroplasterna är skadliga för djur, fisk och andra organismer.

Du som använder frigolit har ett ansvar att se till att det inte sprids i naturen.

Det är olämpligt att använda frigolit i bryggor, bojar etc. i sjöar och vattendrag. Det är heller inte lämpligt att använda som byggmaterial eller isolering utomhus utan att det byggs in.

Frigolit som tjänat ut ska lämnas i kärlet för hushållsavfall eller på Holmby återvinningscentral i containern för brännbart.

Enheterna Plan och Projekt och Avfall