Fortsatt distansundervisning för gymnasieelever i Sunne

2021-01-08

Gymnasieskolan fortsätter med distansundervisning med inslag av närundervisning i små grupper till och med 24 januari 2021.

Anledningen är att Folkhälsomyndigheten bedömer att åtgärden ska bidra till den bromsande effekt som fortsatt behövs för att minska smittspridningen av covid-19 i samhället.

Både SG/Broby och SG/Södra Viken fortsätter att bedriva undervisning som de gjorde veckorna före juluppehållet. Beslutet sträcker sig till och med 24 januari och vad som sker därefter inväntar vi besked om.

Eleverna ska kunna utföra praktiska moment

Elever i gymnasieskolan ska kunna utföra vissa praktiska moment i sin utbildning. Vissa elever som i behov av stöd kan ha närundervisning i skolans lokaler även om utbildningen som huvudregel bedrivs som distansundervisning.

Undantag gäller även för praktiska moment som inte kan skjutas upp, nationella prov, andra examinationer som inte går att genomföra på distans. Även andra grupper av elever kan få möjlighet att komma till skolan. Det gäller till exempel elever som har behov av stöd.

Information via Teams

Lärarna ger respektive klass information om vad som gäller dem via Teams.

Introduktionsprogrammen är undantagna från kravet på distansundervisning och kommer att ha sin undervisning i skolan.

Gymnasiesärskolan ingår inte i beslutet.

Kontakt

Ylva Winther
Skolchef
E-post: ylva.winther@sunne.se
Tel: 0565-160 48, 070-260 83 13
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Lärande och utbildning, 686 80 Sunne