Förstärkt samarbete näringsliv och skola på gång i Sunne

2019-10-28

Det byggs nya lokaler till industritekniska programmet vid Sunne Gymnasieskola/Broby. Ett närmare samarbete mellan Teknikcollage Sunne och näringslivet ska förstärka kontakten mellan företagen och eleverna.

När industritekniskas nya lokaler står färdiga hamnar skolans alla utbildningar på samma område. Det ökar möjligheterna att möta den stora efterfrågan på kvalificerad arbetskraft från industrin.

- Det blir ett stort lyft för utbildningen och eleverna. Planerad inflyttning är januari 2020, säger Bibbi Eriksson, utvecklingspedagog och intendent i Sunne kommun.

Vinn-vinn

Att ha ett nära samarbete mellan skola och näringsliv är viktigt i arbetet med att utveckla Teknikcollege Sunne.

- Vår målsättning för Teknikcollege Sunne är att ge eleverna en bra utbildning i linje med vad som efterfrågas av det lokala näringslivet och att eleverna får en bra grund för fortsatta studier. Vi erbjuder nu industriföretagen i Sunne att delta i ett samarbetsavtal som vi ser som gynnsamt för både skola och näringsliv, säger Bibbi Eriksson och Ingemar Jonsson, ordförande Teknikcollage Sunne och representant för företaget Marvaco.

Syftet med samarbetsavtalet är att förstärka kontakten mellan företagen och eleverna. En mer praktisk kontakt mot näringslivet ger eleverna ökade kunskaper i företagande samt insikter om hur arbetslivet fungerar.

Näringslivet får samtidigt större insyn i de arbetsmetoder som skolan använder sig av och vilka intressen ungdomarna har.

- Genom samverkan lägger vi en bra grund för att eleverna ska få ett entreprenöriellt förhållningssätt i skolarbetet, säger Bibbi Eriksson.

Främja intresset för teknisk utbildning

I avtalet mellan skolan och näringslivet lovar skolan att förstärka sina insatser för att nå ut till elever i regionen och på andra sätt främja intresset för teknisk utbildning.

Företagen bidrar till exempel med att studiebesöken blir strukturerade och planerade för såväl yngre som äldre elever, ansvarar för kursspecifika industriföreläsningar, stöttar vid gymnasiearbeten och erbjuder om möjligt sommarjobb.

Lokal styrgrupp

Samarbetsföretagen och kommunen ger årligen en summa pengar till lokala styrgruppen för industritekniska programmet IN. Samarbetet ska bland annat finansiera
- kampanjer/ temadagar/ infoträffar/ tjejmingel mm
- investeringar (bland annat maskiner och utrustning)
- stipendium
- truck- och traversutbildning eller liknande korttidsutbildning/kurser

- Vi hoppas kunna inleda starten på ett bra och långsiktigt samarbete med näringslivet. Vi skickar ut sponsoravtalet inom kort och det gäller för ett år i taget.

Kontakt

Bibbi Eriksson
Intendent
E-post: bibbi.eriksson@sunne.se
Tel: 0565-164 80, 073-280 71 71
Besök: Svetsarevägen 3
Adress: 130. Barn, unga och vuxnas lärande, 686 80 Sunne

Ingemar Jonsson
Ordförande Teknikcollage Sunne
 070- 663 00 62
E-posta Ingemar Jonsson