Första spadtaget för renoveringen av Kvarngatan

2018-08-20

Första spadtaget för renoveringen av Kvarngatan i Sunne togs idag 20 augusti. Arbetet förväntas vara klart senast 30 november. Ett viktigt steg i att utveckla och göra Sunne centrum attraktivt och mer tillgängligt.

Sunne kommun renoverar Kvarngatan, delen från Järnvägsgatan fram till Älvgatan, 20 augusti till 30 november 2018. Under renoveringen stängs berörda del av gatan av för fordonstrafik. Du som går tar dig fram till butiker och bostäder. 

- Det känns jätteroligt att renoveringen äntligen kan börja, säger Mikael Persson, samhällsplanerare i Sunne kommun.

Bakgrunden till renoveringen är en handelsutredning vilken pekar ut Kvarngatan som ett viktigt handelsstråk i Sunne. Gatan har samtidigt ett stort renoveringsbehov.

Under 2017 har det tagits fram ritningar och det har skett flera möten med berörda parter. Under våren 2018 vann NCC's anbud upphandlingen att utföra renoveringen.

- Nu gör vi Kvarngatan attraktiv för besökare och företagare med tillgänglighet som en viktig del. Det känns bra och är viktigt för Sunnes utveckling, säger kommunstyrelsens ordförande, Gunilla Ingemyr.

Till parkeringen framför kommunhuset görs under renoveringstiden en tillfällig infart från Järnvägsgatan. Från parkeringen bakom Fryksdalens sparbank tar man sig via in- och utfart till Storgatan.

NCC river nu bort trött och ojämn asfalt på gatan. Den nya trottoaren ska bestå av markplattor, en trädallé ska planteras, ny gatubelysning, flertal ramper, övergångsställen och cykelväg ska anläggas. Vägen får ny asfalt och tydligt utmålade parkeringsplatser.

Alla korsningar får riktiga övergångsställen med taktila stolpar och plattor som underlättar för synskadade. Flera entréer får ramper.

På korsande Badhusgatan görs parkeringsplatser på båda sidorna av gatan, vilket kompenserar för de cirka 8 parkeringsplatser som försvinner längs med Kvarngatan.

Om det skulle bli en tidig vinter får asfalteringen skjutas fram till våren 2019. När renoveringen är klar flyter trafiken på som vanligt med bilar på vägen och gående på trottoaren.

Från Apoteket och västerut berörs inte Kvarngatan av renoveringen. Handikapparkeringarna utanför Apoteket berörs därmed inte heller.

Kontakt

Mikael Persson
Samhällsplanerare
E-post: mikael.p.persson@sunne.se
Tel: 0565-161 93
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Plan och projekt, 686 80 Sunne