Första spadtaget för nya lokaler på SG/Södra Viken

2021-06-16 Linda Johansson (S), kontaktpolitiker; Freddy Kjellström (C), ordförande bildningsnämnden; Monica Olofson, rektor SG/Södra Viken och Erik Olsson, områdeschef Mitt Byggdialog tar första spadtaget och ser fram emot nya, ändamålsenliga undervisningslokaler som planeras stå färdiga 2022.

Idag 16 juni togs officiellt det första spadtaget för utbyggnaden av naturbruks- och transportgymnasiet SG/Södra Viken i Sunne.

Sunne Fastighets AB bygger de nya lokalerna där ytan uppgår till 1 350 m² fördelad på verkstadshall, tvätthall och undervisningslokaler. Projektet är kostnadsberäknat till 32 miljoner kronor och byggstart är under vecka 23.

SG/Södra Viken är Sunne kommuns yrkesgymnasium för att utbilda ny personal till skog- och transportbranschen. På skolan finns det idag 208 elever. 

Från höstterminen 2021 kommer antalet platser utökas med 16 elever på fordonsprogrammet. Det innebär att det finns det närmare 260 elever på skolan från hösten 2023.

En satsning på ungdomar och framtiden i Sunne.

Kontakt

Monica Olofson
Rektor SG/Södra Viken
E-post: monica.olofson@sunne.se
Tel: 0565-155 50, 076-128 45 52
Besök: Södra Viken, Sunne
Adress: 35. Södra Viken 686 80 Sunne

Gunnar Berggren
Biträdande rektor
E-post: gunnar.s.berggren@sunne.se
Tel: 0565-17954, 070-610 56 44
Besök: Södra Viken
Adress: Postkod: 35. Södra Viken,, 686 80 Sunne

Ylva Winther
Skolchef
E-post: ylva.winther@sunne.se
Tel: 0565-160 48, 070-260 83 13
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Lärande och utbildning, 686 80 Sunne