Förslag till ny renhållningsordning med avfallsföreskrifter

2022-05-03

Fram till den 6 juni kan du lämna synpunkter på förslaget till ny renhållningsordning. Förslaget som omfattar Sunne,Torsby, Hagfors och Munkfors kommuner finns utställt för granskning under perioden 2022-05-03 – 2022-06-03 på biblioteket och på sunne.se

Förslag till ny renhållningsordning

Renhållningsordningen består av föreskrifter om avfallshanteringen gällande fr.o.m. 2022 och en kommunal avfallsplan för perioden 2022–2030.

Avfallsföreskrifterna beskriver de lokala bestämmelserna om hur avfallet ska hanteras och tas om hand och omfattar alla som bor och verkar inom det geografiska området. Detta inkluderar alla aktörer som kommer i kontakt med avfallshantering, företag, fastighetsägare och privatpersoner.
Huvuddokumentet med avfallsföreskrifter hittar du här

Lämna synpunkter 

Den som har synpunkter på renhållningsordningen med avfallsföreskrifter och avfallsplan är välkommen att framföra dessa skriftligt senast den 6: e juni 2022 märkt ”Renhållningsordning” till:
Sunne kommun, 1. Avfallsenheten, 686 80 SUNNE eller via e-post: tekniskaenheten@sunne.se

Den som inte framfört skriftliga synpunkter då, kan komma förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta renhållningsordningen med avfallsföreskrifter och avfallsplan.

Mål och visioner med avfallshanteringen

Varje kommun ska, enligt miljöbalkens bestämmelser, ha en aktuell renhållningsordning som består av två delar av avfallsföreskrifter och en avfallsplan.
Avfallsplanen innehåller mål och visioner med avfallshanteringen för kommunerna Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors (SuToHaMu).
Målen i denna avfallsplan har övergripande karaktär och syftar till att driva utvecklingen inom avfallsområdet så att alla berörda parter ytterligare minskar sin miljöpåverkan.

SuToHaMu avfall, ett samarbete i norra Värmland

Renhållningsordningen har arbetats fram i samverkan mellan Sunne-, Torsby- Hagfors- och Munkfors kommuner. De fyra kommunerna jobbar gemensamt med avfallsfrågor under namnet SuToHaMu. Föreskrifterna berättar hur kommunerna valt att hantera avfallet lokalt.

Förslag till ny renhållningsordning för SuToHaMu finns utställt för granskning under perioden 2022-05-03 – 2022-06-03 i dessa lokaler och via kommunens hemsida:

 • Sunne: Biblioteket i Sunne, Storgatan 39
  Öppettider: måndag - onsdag 10:00-18:00, torsdagar 10:00-19:00, fredag 10:00-18:00 och lördag 11:00-14:00.
 • Torsby: Biblioteket i Torsby, Fabriksgatan 2Öppettider: måndag till torsdag 08:00-18:00, fredag 08:00-16:00 och lördag 10:00-13:00
 • Sysslebäck: Samverkanskontoret, Torget 5Öppettider: måndag – torsdag 08:00-16:00 och fredag 08:00-15:00, stängt för lunch 12:00-13:00
 • Hagfors: Stadshuset, Dalavägen 10Öppettider: måndag till fredag 08.00-16.00, stängt för lunch 12:00-13:00.
 • Munkfors: Kommunens kontaktcenter, Smedsgatan 16
  Öppettider: måndag till torsdag 08.00-16.00 och fredag 08:00-15:00.

Synpunkter kan lämnas på följande sätt, skriftligt senast den 6: e juni 2022 märkt ”Renhållningsordning” till:

 • Sunne kommun, 1. Avfallsenheten, 686 80 SUNNE eller via e-post: tekniskaenheten@sunne.se
 • Torsby kommun, 85. Tekniska avdelningen, 685 80 TORSBY eller via e-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Hagfors kommun, 683 80 HAGFORS eller via e-post: kommun@hagfors.se
 • Munkfors kommun, Box 13, 684 21 MUNKFORS eller via e-post: kommun@munkfors.se

Den som inte framfört skriftliga synpunkter då, kan komma förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta renhållningsordningen med avfallsföreskrifter och avfallsplan.

 

Kontakt

Eva-Karin Nilsson
Avfallstekniker
E-post: eva-karin.nilsson@sunne.se
Tel: 0565-164 22
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1. VA och avfallsenheten, 686 80 Sunne